24
جولای

تعریف موضوعات مندرج در بیمه نامه حمل بار بین الملل

۱- مشخصات بیمه گذار

در بیمه نامه های باربری , بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که حق بیمه را پرداخت نموده و نام و مشخصات او باید به وضوح در بیمه نامه درج گردد .

بیمه نامه های باربری مانند اکثر اسناد تجاری سندی است قابل انتقال که بدون توجه به اینکه چه کسی حق بیمه را پرداخت نموده خسارت وارده به مالک کالا در زمان مطالبه خسارت قابل پرداخت می باشد.

۲- ذینفع بیمه

به طورکلی می توان گفت که در بیمه نامه , شخصی که مالکیت کالا به او انتقال یافته ذینفع بیمه می باشد و می تواند از مزایای بیمه کالا در صورت وقوع خسارت استفاده نماید .

به عبارت دیگر ذینفع در صورتی می تواند ادعا ی خسارت از بیمه گر بنماید که اسناد بیمه و اسناد حمل حاکی از انتقال مالکیت کالا به او می باشد .

۳- کالای موضوع بیمه

مشخصات کالایی که موضوع بیمه می باشد به طور دقیق و کامل باید در بیمه نامه قید شود تا بیمه گر میزان دقیق حق بیمه کالا ی موضوع بیمه را تعیین نموده , مقدار یا تعداد کالای تحت پوشش بیمه را مشخص نماید .

۴- مبلغ بیمه

مبلغ بیمه معمولا قیمت کالا به اضافه هزینه حمل و سایر هزینه های جنبی می باشد .

۵- حق بیمه

حق بیمه بر اساس نوع پوشش بیمه به درصد یا در هزار ارزش مورد بیمه مشخص می گردد.

درحال حاضر بر اساس تعرفه تعیین شده توسطی شورای عالی بیمه شرط ( کلوز ) FPA معادل ۳ در هزار مبلغ بیمه و حق بیمه شرط W.A با توجه به نوع کالا متفاوت بوده و معمولا در حدود ۵/۱ درصدمی باشد .

حق بیمه شرط ( کلوز ) تمام خطر ALLRISK معادل ۱۲۰ در صد نرخ WA می باشد. البته بایستی توجه نمود که نوع بسته بندی کالا و همچنین حمل در کانتینر که میزان ریسک صدمه دیدن کالا را کاهش می دهد باعث می شود که تخفیفاتی به حق بیمه مربوطه تعلق گیرد .

۶- وسیله حمل

وسیله نقلیه در حمل سالم کالا به مقصد بسیار حائز اهمیت است . امروزه با توجه به حمل کالا توسط کشتی های غول پیکر اقیانوس پیما , خطرات ناشی از حمل کالا از طریق دریا به مراتب کاهش پیدا نموده است .

لیکن بیمه گر جهت اطمینان بیشتر مایل است کالا ی مورد بیمه توسط کشتی های طبقه بندی شده حمل گردد که قابلیت دریانوردی آنان به تائید مقامات ذی صلاح بین المللی رسیده باشد .

ضمنا چنانچه حمل به صورت مرکب باشد یعنی بخشی از سفر توسط کشتی و بخشی از آن توسط کامیون یا قطار باشد , بیمه موظف است در هنگام عقد قرارداد بیمه , آن را در بیمه نامه قید نماید .

۷- بسته بندی

نحوه بسته بندی کالا نقش بسیار مهمی در حفاظت کالا ها ی قابل بسته بند ی شدن دارد و باعث کاهش و یا پیشگیری از گسترش خسارت های احتمالی می گردد.

به همین جهت بیمه گر درشرایط عمومی ظهر بیمه نامه به صورت چاپی قید می نماید که عدم بسته مناسب , کالا را از تعهد و پوشش بیمه ای او خارج کرده و در صورت وقوع خسارات ناشی از بسته بندی غیر کافی و یا نامناسب , از پرداخت خسارت خودداری خواهد نمود .

همچنین عامل حمل و نقل نیز از ضرر و زیان و رفع مسئولیت از خود , در صورت عدم بسته بندی صحیح کالا , این موارد را در بارنامه منعکس می نمایند .