فرواردر
03
سپتامبر

فورواردر

 فورواردر ( FORWARDER )

فورواردری عبارتست از هماهنگی حمل و نقل کالا را از یک کشور به کشور دیگر به یکی از شیوه های حمل ( دریایی، زمینی، ریلی و هوایی ) و قبول مسئولیت طبق قرارداد.

خدمات فورواردی به ۴ بخش تقسیم می شود:

فورواردری هوایی
فورواردری دریایی
فورواردری زمین
فورواردری ریلی

وظایف فورواردر (Forwarder)

 • صدور پروفرمای حمل
 • عقد قرارداد حمل با صاحب کالا
 • صدور بارنامه
 • جمع آوری (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)
 • انبارداری بار
 • بسته بندی بار
 • بیمه باربری
 • انجام امور تشریفات گمرکی در مبدا
 • عقد قرارداد با شرکت های کریر و اخذ بارنامه دریایی، زمینی، هوایی و ریلی
 • کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارائه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا برحسب قرارداد
 • تحویل کالا به گمرک مقصد
 • انجام تسویه حساب
 • اعلام ورود کالا به صاحب کالا