فریت بار یا کارگو
31
آگوست

تفاوت بین فریت بار و کارگو چیست؟

فریت بار افرادی که قصد مهاجرت یا مسافرت طولانی مدت به کشور های دیگر را داشته باشند می توانند از طریق شرکت های حمل هوایی وسایل شخصی خود را...

ادامه مطلب