فرواردر
03
سپتامبر

فورواردر

 فورواردر ( FORWARDER ) فورواردری عبارتست از هماهنگی حمل و نقل کالا را از یک کشور به کشور دیگر به یکی از شیوه های حمل ( دریایی، زمینی، ریلی و هوایی ) و قبول مسئولیت...

ادامه مطلب