حمل و نقل بین المللی
08
جولای

اصطلاحات به کار رفته در اسناد گمرکی (قسمت 1)

اصطلاحات گمرکی طبق تعریفی از طرف شورای همکاری ارائه شده‌اند و تنها درصورتی تغییر می‌کنند که تعریف دیگری از آن به عمل آمده باشد. اظهار کالا بیانیه‌ای کتبی یا...

ادامه مطلب