Barnav International Transport Company In Iran

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در  بین روش های حمل و نقل از سابقه زیادی برخوردار است که از دهه 1800 توسط خطوط ریلی کشور انگلستان کار خود را آغاز نموده و تا کنون که قطار های مدرن و با کیفیت جایگاه ویزه ایی در حمل و نقل پیدا کرده اند ادامه داشته است. تغییرات در این نوع حمل در سال 1774 بعداز کشف موتور بخار آغاز شد که در سال 1800 این اختراع ثبت گردید و تعدادی از مخترعین جهت بهبود کیفیت طراحی وات کردند، ناگفته نماند که پیش از آن واگن هایی بودند که توسط اسب بروی ریل های ساخته شده از چوب کشیده میشدند.در قرن نوزدهم مهندسان با ساخت اولین موتورهای بخار یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ را رقم زدند این حرکت آغاز ساخت قطار باری وسپس قطار مسافربری گردید. شروع این نوع حمل و نقل از اروپا اغاز و توسعه آن در دیگر نقاط جهان ادامه یافت .

انواع واگن های قابل استفاده در حمل و نقل ریلی:

  • قطارهای باری لبه بلند
  • لبه کوتاه
  • واگن مسقف
  • واگن های فله بر
  • واگن فلت یا مسطح