Barnav International Transport Company In Iran

حمل و نقل دریایی

یکی از مهم ترین و اصلی ترین شیوه های حمل و نقل دریایی کالا میباشد که از جابجایی کالا و افراد توسط انواع کشتی، شناور، بارج، قایق، لندیگراف، فیدر از طریق اقیانوس ها، دریاها، رودخانه ها و کانال های آبی بین المللی صورت میپذیرد. ولیکن با احتساب طولانی بودن مسیر و زمان بر بودن تردد توسط کشتی ها عموماً حمل مسافر با کشتی کمتر رواج دارد، در حالی که بیشترین حجم جابجایی کالا از طریق دریا انجام می شود. براساس بررسی های انجام شده بیش از 70 درصد حمل و نقل کالا توسط کشتی انجام می شود.

 

با توجه به خصوصیات حمل دریایی اخیراً زیرساختهای مربوط به این حمل به شکل گسترده ایی توسعه یافته است و اکثر کشورها با توسعه زیرساختهایی مانند بنادر و حوضچه های آن تجهیزت مربوط به بارگیری و تخلیه حضور نهادهایی مانند گمرک و  مجموعه های مرتبت با امر واردات و صادرات کالا در بنادر امکاناتی را بوجود اورده اند تا عملیات های دریایی با سرعت دقت و اطمینان بیشتری پیش رود و بهترین بهره برداری از این شیوه حمل را بنمایند .