واردات ضایعات پلاستیک از عراق ،افغانستان ،گرجستان و اروپا به طور مداوم و گسترده

Transport and Import plastic waste from central Asia and Europe to Iran – Continuously

حمل و نقل بین المللی بارناو