بندر امیر اباد
21
سپتامبر

بارنامه دریایی

بارنامه دریایی همانطور که از نامش پیداست; به بارنامه ای گفته می شود که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا جهت حمل صادر می شود.

بارنامه دریایی ; بارنامه ها یا قابل معامله اند یا غیرقابل معامله. به این معنا که اگر از نوع Negotiable یا قابل معامله باشد; یعنی قابل داد و ستد و انتقال است و هر کس آن را داشته باشد; مالک کالا شناخته می شود. اما اگر از نوع Non-negotiable  باشد; یعنی غیرقابل معامله و انتقال به دیگری بوده و معمولا پشت نویسی شده و تنها یک مالک دارد که نام او ذکر شده است.

بارنامه دریایی از نوع بارنامه قابل معامله و انتقال است.

بارنامه دریایی دو نوع است:

 • بارنامه برای حمل گذری (TRAMP) که طبق یک قرارداد اجاره (CHARTER) صادر می شود.

در بارنامه برای حمل گذری; کشتی حامل معمولاً یک یا بخشی از یک محموله کامل را حمل می کند و از این بابت صاحب کشتی تعهدی را می پذیرد که در قرارداد اجاره کشتی آمده و قید شده است; در نتیجه بارنامه ترامپ، بر حمل توسط یک کشتی که به صورت خط (LINER) عمل نمی کند ناظر است.

 • بارنامه مربوط به خط کشتیرانی

درحالت حمل توسط خط کشتیرانی; توافق اجاره یا ذخیره کردن جا در کشتی مد نظر بوده و تایید می کند که جای لازم برای کالای مورد نظر در کشتی پیش بینی شده است.

به عبارت دیگر بارنامه خط کشتیرانی دارای مفاد و شرایطی است که به منزله تعهد ومسئولیت خط است.

در بارنامه دریایی کلیه شرایط حمل و همچنین مشخصات بار از قبیل وزن و حجم و نوع کالا و تعداد بسته ها; نام بندر مبدا و بندر مقصد بارگیری و نام کشتی به علاوه تاریخ حمل قید شده است.

در بارنامه دریایی معمولا بارنامه در چندین نسخه اصلی صادر می شود; در اعتبارات اسنادی درخواست می شود که کلیه نسخ اصلی که در اصطلاح به آن FULL SET گفته می شود، با بانک معامله کننده اسناد ارائه گردد; در صورتی که یکی از نسخ اصلی ارائه نشده باشد، بانک از معامله اسناد تحت اعتبار اسنادی مربوطه خودداری خواهد کرد.

بارنامه ای که با عنوان «دریافت برای حمل (RECEIVED FOR SHIPMENT)» صادر شده است; باید محل دریافت کالا را ذکر کند و بارنامه ای که حاکی از بارگیری کالای برگشتی است (SHIPPED ON BOARD B/L) ; بایستی نام ، ملیت کشتی، محل و تاریخ بارگیری را نشان دهد.

کالا در مقصد توسط شرکت کشتیرانی تنها در صورت ارائه یک نسخه امضا شده اصلی ORIGINAL بارنامه به خریدار داده می‌ شود.

بارنامه دریایی

موارد مندرج در بارنامه دریایی

 1. نام و آدرس فرستنده کالا، SHIPPER
 2. نام و آدرس گیرنده کالا، CONSIGNEE
 3. نام بندر مبدأ بارگیری، PORT OF LOADING
 4. نام بندر مقصد تخلیه، PORT OF DISCHARGE
 5. نام کشتی حمل کننده کالا، OCEAN VESSEL
 6. شرح کالا، DESCRIPTION OF GOODS
 7.  تعداد بسته ها; و وزن و حجم آن کالای مورد حمل،NUMBER OF PACKAGES OR UNITS
 8. این که کالا در انبار کشتی بارگیری شده است که با ON BOARD نشان داده می شود.
 9. ذکر این که کرایه حمل در مبدا پرداخت شده و یا این که در مقصد پرداخت می شود.
 10. تاریخ بارنامه
 11. در بارنامه قسمتی در نظر گرفته می شود تا نام فرد یا موسسه ای که هنگام رسیدن کالا به مقصد باید به او اطلاع داده شود ;نوشته شود که با عبارت NOTIFY PARTY مشخص می‌گردد.
 12.  در صورتی که کالا روی عرشه یا ON DECK حمل شده باشد; این موضوع روی بارنامه قید می شود; البته بانک معامله کننده اسناد; طبق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی; از قبول این بارنامه خودداری می کند; مگر اینکه در متن اعتبار اسنادی مورد بحث; صراحتا چنین بارنامه‌ای را قبول کرده باشد.

حمل کننده ;خط کشتیرانی است و مالک یا مسئول کشتی است; بنابراین خط خط کشتیرانی; نمایندگان خط و یا ناخدای کشتی باید بارنامه را امضاء نمایند.

در گذشته به همین نحو عمل می شد; ولی امروزه که برای محموله های یک کشتی بارنامه های متعدد صادر می شود; امضاء همه آن ها توسط ناخدا امکانپذیر نیست; از این رو در بارنامه ها جمله ای تحت با این عنوان « از طرف ناخدا و یا از طرف مالک/مسئول» درج می شود; که بر این اساس نماینده خط بارنامه ها را از طرف ناخدا و بعضاً «فقط به عنوان نماینده» امضاء می کند.

اگر کالا از لحاظ ظاهری در بسته بندی خوب ارائه شده باشد و شکل ظاهری بسته نشانگر آسیب دیدگی آن نباشد و با همین ویژگی ها به کشتی تحویل داده شده باشد; و ضمنا در بارنامه جمله ای مبنی بر آسیب دیدگی کالا نوشته نشده باشد، اصطلاحا بارنامه تمیز یا Clean خوانده می شود.