05
جولای

حمل و نقل بین المللی بارناو در هنگام بارگیری هم کارشناسانی جهت نظارت به نحوه چینش دارد ؟

بله ، ما در بارنام از صفر تا صد بارگیری و ارسال در کنار شما عزیزان هستیم تا بار شما صحیح و سالم به مقصد برسد