گذرگاه مرزی باشماق
12
آگوست

بازارچه مرزی باشماق

بازارچه‌های مرزی استان کردستان از استان‌های مرزی کشور ایران با ۲۲۷ کیلومتر مرز با شمال عراق، سه بازارچه و یک مرز رسمی دارد و پیشتر پنج معبر کولبری با مجوز ورود...

ادامه مطلب