دموراژ
30
آگوست

دموراژ چیست؟

دموراژ چیست؟ وقتی که تخلیه بار کشتی یا بارگیری از مدت زمان تعیین شده; در قرار دادی که میان مالک کشتی و فرد اجاره کننده صورت می گیرد، بیشتر...

ادامه مطلب