بیمه نامه
07
جولای

اصطلاحات تخصصی بیمه باربری و حمل و نقل

زیان همگانی: یکی از اصول قانون دریانوردی است که بر پایه آن همه طرف‌‌های دخیل در یک سفر دریایی، در هرگونه خسارتی که با قربانی کردن داوطلبانه بخشی از کشتی یا کالاهای...

ادامه مطلب