حمل و نقل دریایی بارناو
22
جولای

حمل و نقل دریایی: انواع کشتی ها

اهمیت بهترین کالا; اگر در وقت مناسب; در محل مناسب و در شرایط مناسب دریافت نشود؛ مطلوبیت نخواهد داشت. بنابراین، باید بین خریدار و حمل کننده همکاری و رابطه...

ادامه مطلب