ارسال پلی اتیلن از ترکمنستان به ترکیه به صورت گسترده و مستمر

Transport of polyethylene from Turkmenistan to Turkey – Continuously

حمل و نقل بین المللی بارناو

Barnav International Transport Company