ارسال قیر از ایران به گرجستان ، ترکیه ، نیجریه و …
Transport of bitumen from Iran to Georgia , Turkey , Nigeria and – Continuously

حمل و نقل بین المللی بارناو