حمل و نقل دریایی بارناو
10
جولای

انواع هزینه های حمل و نقل دریایی

انواع هزینه های حمل و نقل دریایی :

به عنوان يک صادركننده همواره با صورتحساب هايی از طرف كشتيرانی ها مواجه هستيم و لازم است تفاوت بين اين ٣ نوع هزينه را به طور شفاف توضيح دهیم.

DEMURRAGE

هزینه ای که اجاره کننده کانتینر / کشتی باید بابت تاخیر در تخلیه و بارگیری به صاحب کانتینر / کشتی بپردازد كه به صورت روزانه محاسبه می گردد.

DETENTION

در مسير صادرات ، اين هزينه از زمانی كه كانتينر خالی از CY CONTAINER YARD برداشته می شود آغاز و تا زمانيكه به ترمينال بندری پر و آماده صادرات تحويل می گردد محاسبه می شود. هزينه ای كه به زمان خارج از بندر اشاره دارد. اگر گیرنده کانتینر را بیشتر از روزهای مجاز FREE TIME نگه دارد، اين هزينه توسط شركت های حمل و نقل بابت هر روز تأخير اعمال می گردد.

STORAGE

هزینه ای است که توسط مقامات بندری از خط كشتيرانی دریافت می شود. ( از آنجا که حساب کاربری را با آن درگاه دارند ) اگر کانتینر در روزهای مشخص که توسط بندر اعلام می شود از بندر خارج نشود هزينه Storage اعمال می شود كه در صورتی كه كانتينر در اختيار صادركننده باشد و تأخير در تحويل داشته باشد، صادركننده بابت اين تاخير بايد هزينه STORAGE بابت هر روز تأخير نيز پرداخت نمايد.