شرکت حمل و نقل بین المللی بارناو کلیه خدمات مربوط به حمل انواع کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را از ایستگاه ها و مبادی مرزی کشور به کلیه ایستگاه های راه آهن کشورهای آسیای میانه و ... را به عهده می گیرد و محموله را در شرایط مطلوب تحویل می نماید.

English